Vår spaning om Almedalen


Hela veckan har vi på Esatto varit på plats på soliga Gotland där Almedalen 2018 gått av stapeln. Hela evenemanget andades en stark samarbetsvilja och en vilja att hitta lösningar på samhällsutmaningar. Almedalen är en arena där öppenhet är kodex och det är få gånger det är så lätt att diskutera frågor och nätverka med främmande människor. Ett stort plus enligt oss!

 

Här kommer några spaningar som vi har gjort under våra dagar i Visby:

- Vilja och generositet har varit återkommande teman under veckan som gått. Det är tydligt att det kommer att krävas en vilja att göra världen bättre, tydligare värderingar och meningsfullhet hos företag för att både kunna locka, men också behålla de vassaste talangerna. Temat generositet stötte vi på mycket genom begreppet altruism. Det innebär generositet genom att bidra till ett bättre samhälle, bättre levnadsvillkor etc.

- Digitalisering och innovation: En stor skillnad från förra årets Almedalen är hur digitalisering diskuterades. Förra året diskuterades det mer generellt och i år mer genom konkreta tillämpningar.

En stark fråga var digitaliseringen av vården. Insamling av data och vilja att dela med sig av data var också centrala frågor. Några av våra insikter inom digitalisering av vården:
  • Insamling av data genom digitalisering av vården ger bra möjligheter till forskning och AI.
  • Över 80% av alla medborgare i Sverige är villiga att dela med sig av sin hälsodata i forskningssyfte.
  • Det saknas en stark nationell samordning av digitala initiativ, de styrs i dagsläget av respektive region.

Inom AI presenterades flera konkreta användningsområden, många kopplade till vården och smarta hem. Inom vården kommer digitaliseringen av vårdmötet ge en rejält ökad mängd data som öppnar möjligheter till bättre forskning och nya tillämpningar av AI. I det längre perspektivet diskuterades det även vad AI kommer att leda till. AI kommer att ta över, förstärka människans förmåga och i förlängningen försvinner vi som biologisk varelse på jorden.

 

Vi hoppas att ni som deltog eller kanske följde Almedalen på distans blev lika inspirerade som oss.
Vi ses nästa år!