De flesta B2B-företag har numera (äntligen!) insett vikten av att ha en närvaro på sociala medier
– men samtidigt är det lika många företag som aldrig ställt sig frågan om man verkligen
bör finnas i alla kanaler och publicera samma innehåll överallt. Är närvaron verkligen genomtänkt?

 

Sociala medier är idag en strategiskt viktig del av ett företags marknadsföring och kommunikation. Genom att allokera både budget och resurser till dessa kanaler ökar möjligheten att påverka organisationens resultat positivt.

Tisdagen 12 juni 2018 håller vår sociala medie-strateg Lisa Strøm Pedersen en heldagsutbildning om ämnet tillsammans med Sveriges Marknadsförbund. Hon hjälper dig att inkorporera sociala medie-plattformarna i verksamhetens olika delar – alltid med strategisk höjd och enligt tydliga och mätbara mål.

Under denna heldagsutbildning får du lära er hur du skapar en röd tråd i företagets närvaro på sociala medier, i rätt kanaler med innehåll som attraherar era målgrupper. Du får lära dig hur du undviker de vanligaste felen och upprättar strategier som ska stötta de övergripande affärsmålen, i en smidig process med full kontroll.

 

Urval från utbildningen:

  • Utvecklingen – sociala medier då, nu och imorgon
  • Hur det berör dig som B2B-företag
  • Vikten av att ha ett strategiskt tänk
  • Att sätta mål och KPI:er
  • Att bygga varumärke och lojalitet
  • Vilka kanaler som är relevanta för dig som B2B-företag
  • Att ha klara processer och roller
  • Hur du undviker att vara ”för tråkig” för sociala medier


Dag, tid och plats:
12 juni 2018, kl 9.00-15.00

Sveriges Marknadsförbund, Nybrogatan 34, Stockholm


Anmäl dig till utbildningen här

 

Kursledare

kursledare_lisastrompedersen-dingle

Lisa Strøm Pedersen
Lisa jobbar hos oss som Head of Social Media Operations och utbildare, och jobbar dagligen med en rad stora B2B-varumärken, deras sociala medie-strategier, närvaro och resultat. Hon har de senaste åren hjälpt B2B-företag att vara först ut att agera och lyckats med nya sociala medie-koncept som t ex Social Selling. Lisas breda kunskaper inom marknadsföring, digitalisering och sociala medier gör att hon kan hjälpa dig att se helheten i nya koncept och ge dig praktiska exempel som du på en gång kan interagera i din affärsverksamhet.

 

Varmt välkommen!