Fler Esattis till Stockholm
 
För att kunna bemöta efterfrågan hos våra kunder utökar vi vår kompetens genom att rekrytera ytterligare två nya kollegor till vårt Stockholmskontor. Säg hej och välkomna till Anton och Johan!
 
 
Anton Degardh, born and raised på Ekerö, har en bakgrund från försäkringsbranschen som förvaltnings- och testledare. Han värderar säkerhet och precision högt och är van att jobba mot och genomföra uppsatta mål. Dagligen testar och kvalitetssäkrar han våra kunders hemsidor och appar, fångar tidigt upp fel och ser till att våra leveranser håller hög standard.

Antons filosofi är att man som testare måste ha en förståelse för hur kunderna jobbar och vad de vill få byggt. Samtidigt är det utvecklande när man ser hur komplicerat eller tidskrävande ett projekt är. Hur man vrider och vänder på de krav som finns och funderar på alla scenarion - som man kanske inte tänkt på tidigare. Man försöker se flöden som inte redan tagits upp och bryter ner kraven som utvecklats för att se att det verkligen håller. Man blir en slags spindel i nätet som, tillsammans med utvecklarna och produktägaren, kan se om man har en samsyn kring projekten som skapas.
För oss på Esatto handlar allting i slutändan om att leverera en så bra produkt med så hög kvalitet som möjligt till kund, där test höjer ribban på kvaliteten. Med det sagt är Anton perfekt i rollen som agil testare hos oss.
 
 
Johan Axelsson (vår femte Johan på Stockholmskontoret!) är västkustaren som hamnade i Stockholm efter studier inom medie- och kommunikationsvetenskap. Närmast kommer han från en PR-byrå, där han arbetat med sociala medier och har en bred erfarenhet från både varumärkesbyggande kommunikation och säljdrivande kampanjer. Numera roddar han några av våra kunders projekt som vår sociala medie-strateg och är ständigt nyfiken på digital kommunikation i relation till affärsnyttan.

Johan förutspår en sociala medie-utveckling som ställer helt nya krav på de som arbetar med digital kommunikation. Säljdrivande content ställs mot varumärkesbyggande, förhållandet mellan köpt och förtjänad media likaså. Vilken roll sociala medier ska ha i marknadsmixen och övrig kommunikation samt hur man uppnår och mäter effekt - alla dessa faktorer kommer påverka branschen och sättet man jobbar på. Lösningen på många av dessa utmaningar finns i att ta ett steg tillbaka och se helheten. Vi på Esatto är en mix av utvecklare, analytiker, kreatörer och marknadsförare vilket möjliggör just detta ur ett bredare perspektiv.